Image

Yeni Başlayanlar için JavaQiymət: 28 AZN 23 AZN


Qısa təsvir

KİTAP İÇERİĞİ

Java’ya Giriş

Operatörler ve Matematiksel İfadelerin Kodlanması

Temel Giriş- Çıkış İşlemleri

Seçimli Yapılar (if-else, switch case)

Döngüler (Tekrarlı Yapılar)

İç İçe Döngüler

Rastgele Sayı Üretimi ve matematiksel Fonksiyonlar

Metotlar

Hatalar ve İstisnalar (Errors and Exceptions)

Karakter Dizileri ve String Metotlar

Düzenli İfadeler (Regular Expressions) ve Tarih-Saat İşlemleri

Veri Yapıları ve Koleksiyonlar (Collections)

Dosya (File) İşlemleri

Ek-1: Java Arşiv (JAR) Dosyası

 

VİDEO İÇERİĞİ

Eclipse ve JDK Kurulumu

Java ile Merhaba Dünya Uygulaması

Flowgoritm ile Algoritmadan Java’ya Geçiş

Raptor ile Algoritmadan Java’ya Geçiş

Değişkenler ve Veri Tipleri, Enum Sabiti

Veri Tipleri ve Birbirlerine Dönüşümleri

Sayı Sistemleri ve Birbirine Dönüşümleri

Seçimli Yapılar: if, if else, switch case

Döngüler (for, while ve Birbirine Dönüşümleri)

Rastgele Sayı üretimi: Sayı Tahmin Oyunu

Rastgele Sayı Üretimi: Sayısal Loto Örneği

Parametreli ve Parametresiz Metot Tanımlama

Özyineleme (Rekürsif Yapılar): Faktöriyel Örneği

Dizi Tanımlama ve Sıralama (sort Metodu)

Diziler (Hazır Kod Örnekleri Üzerinden Anlatım)

Matrisler (Hazır Kod Örnekleri Üzerinden Anlatım)

for each Döngü Yapısı ve Lambda Simgesi

Dosya Kavramı ve Dosyaya Veri/Kayıt Yazma Örneği

Dosyadan Kayıt Okuma (File ve Path Sınıfları ile)

Sınıf ve Nesne Kavramları

Encapsulation ve getter-setter Metot Tanımlama

Kalıtım ve Instanceof Deyimi

Applet’ler

SWING Örneği-1

SWING Örneği-2