Image

Primavera P6Qiymət: 20 AZN 16 AZN


Qısa təsvir

Etkin Proje Yönetimi için Türkiye’de bir ilk: Primavera

Artan iş miktarıyla birlikte günümüzde kaynakların verimli kullanılması ve kısıtlı zamanda yüksek kârlılık beklentileri işletmelerin iş programına gösterdikleri önemi artırmıştır. Gelişmiş ülkelerde işe başlamadan önce planına ve programına bazen işten bile çok vakit harcadıklarını gözlemleyen çoğu firma, iş programının ne denli önemli olduğunu anlamış ve bünyesinde planlama işlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bunun için Oracle Primavera’nın olanaklarından yararlanmanın en akılcı çözüm olduğunu artık çoğu firma anlamıştır.

Bu kitapta özellikle planlama ile uğraşan kişilerin kolaylıkla anlayabilmesi için Oracle şirketine ait Primavera programı anlatılmış olup bir işin planının, programının, bütçesinin ve maliyetinin yapılabilmesi ve iş başladıktan sonra takip edilerek hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki farkı takip edip gerekirse programa müdahale edilmesi için gerekli bilgiler bulunmaktadır.

Kitapta yalnızca program anlatılıp verilerin nasıl girileceği bilgisi verilmemiş bunun yanı sıra gerçekte karşılaşılabilecek örneklerle de anlatım desteklenmiştir.

 

 • PLANLAMAYA HAZIRLIK
 • KULLANICI TERCİHLERİ (USER PREFERENCES)
 • ORGANİZASYON ŞEMASI (OBS)
 • ROLLER (ROLES)
 • KAYNAK KODLARI (RESOURCE CODES)
 • AKTİVİTE KODLARI (ACTIVITY CODES)
 • TAKVİMLER (CALENDARS)
 • AKTİVİTE ADIMLARI ŞABLONLARI (ACTIVITY STEP TEMPLATES)
 • MALİYET HESAPLARI (COST ACCOUNTS)
 • PROJELER AKTİVİTELER WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
 • KAYNAKLAR MASRAFLAR İŞ ÜRÜNLERİ VE BELGELER ATAMALAR DIŞA/İÇE AKTARMA PLANLANAN İLE GERÇEKLEŞENİN KARŞILAŞTIRILMASI İZLEME RAPORLAMA ÇIKTI İŞLEMLERİ SINIR/EŞİK (THRESHOLD)
 • PROJENİN WEB SİTESİNİ OLUŞTURMA RİSKLER