Image

Temel ve Klinik PsikiyatriQiymət: 175 AZN 161 AZN


Qısa təsvir

" Psikiyatrinin tüm yönleri ve boyutlarıyla ele alındığı, tüm alanları içeren, geniş kapsamlı bir psikiyatri referans kitabı ”
" Psikiyatrinin temelini ve kliniğini ele alan kapsamlı eser "

 121 Konusunda Söz sahibi Yazar bu muhteşem kitapta görev almıştır.
• 1100 Sayfa, tamamı renkli ve ciltli olarak sunulmuştur.
• 101 Ana bölümden ve tamamen güncel bilgilerden oluşmaktadır.
• DSM’ nin 5. versiyonu açıklanması ardından psikiyatri camiamızın değerli üyelerinin paha biçilmez katkıları ile bu eser oluşturulmuştur.
• Ustaların katkıları ile özgün konuları anlamak ve pratiğe dönüştürmek bu kitapla kolaylaşmış olacaktır.
• Şizofreni, diğer psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk ve bağımlılık gibi birçok konu çok yazarlı bir desen içinde sizlere sunulmaktadır. 
• Temel bilimlerle ilgili her psikiyatristin arayabileceği konular ilgili yazarlar tarafından ayrıntılı olarak ele alınmışlardır.

 

ÖNSÖZ:
Psikiyatride 2013 yılında DSM’nin 5. versiyonu açıklanması ardından psikiyatri camiamızın değerli üyelerinin paha biçilmez katkıları ile kitabımızın temeli atıldı. Bilgiye ulaşmak eskiye göre çok kolaylaşmış olsa da bilgi ve tecrübe birikimini paylaşıma konusunda ustaların katkıları ile özgün konuları anlamak ve pratiğe dönüştürmek bu kitapla kolaylaşmış olacaktır.
Şizofreni, diğer psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk ve bağımlılık gibi birçok konu  çok yazarlı bir desen içinde sizlere sunulmaktadır. Temel bilimlerle ilgili her psikiyatristin arayabileceği konular ilgili yazarlar tarafından ayrıntılı olarak ele alınmışlardır.
Kitabımızın en önemli özelliği teklif götürdüğüm usta isimlerin yüzde doksan oranında beni geri çevirmemeleridir. Tüm değerli meslektaşlarıma bu esere katkıları için çok teşekkür ediyorum. En mutlu olduğum noktalardan birisi de hemen her bölüm için çok sayıda meslektaşımızın konunun ustası haline gelmiş olmalarıdır. Maalesef her değerli meslektaşımıza bu kitapta yer veremedik. Fakat ülkemizin her bölgesinden yazarlarla çok seslilik oluşturduk. Psikiyatri gibi yelpazesi çok geniş bilim dalında  özellikli konuların büyük bölümünü teorik ve pratik zeminde ele aldık.
Bu geniş yelpaze içinde psikiyatrinin genel tarihçesini içeren bölümün olmasına karşın ayrıca ülkemizin bu konuda ilk kurumu olan Bakırköy Hastanesinin tarihçesini yazmış olan kıymetli meslektaşımız Dr. Nezih Eradamlar’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Fakat bu bölüm modern psikiyatrinin tarihçesi konusunda bizlere önemli bilgi mirasını intikal ettirecektir.
Kitapları yaşatan meslektaşlarımızın ilgi ve desteği olacaktır. Psikiyatrinin temelini ve kliniğini ele alan bu eser umarım sizlerin ilgi ve desteği ile yeni baskılara gidecektir. Kitap editörlüğü bugüne dek üstlendiğim görevlerin en zahmetlisi oldu. Şimdiye dek hiç bu kadar ustanın  her aldığı bir orkestrayı koordine etmemiştim. İlk baskıdan edindiğim tecrübeler inşallah gelecek baskılarda kitabı daha da geliştirmek konusunda  verimli adımlar attıracaktır.
Kitap üretmek için güçlü ve tecrübeli bir yayınevi desteğini gerektirmektedir. Bu esere başlamak konusunda en büyük motivasyonum Güneş Tıp Kitabevleri’nin bu görevi üstlenmesidir. Sahibinden çalışanına tüm bireyler çok kolaylaştırıcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türk Psikiyatrisi için hayırlı olması dileğiyle,
Prof. Dr. K. Oğuz Karamustafalıoğlu