Image

Semptomdan Tanıya Pediatri Vaka TabanlıQiymət: 250 AZN 117.5 AZN


Qısa təsvir

 
Semptomdan Tanıya Pediatri, her biri yaygın bir pediatrik şikayeti kapsayan 19 bölüm içerir. Her bölümde, beş ila sekiz vaka sunumuyla semptomlara tanısal yaklaşımını öğretmektedir. Vaka sunumları, anamnez, fizik muayene ve hastalığın seyri ile uygun bir şablonu izler ve bunları ayrıcı tanı, tanı insidansı ve epidemiyolojisi, klinik göstergeler, tanısal yaklaşım ve tedaviye dair tartışmalar takip eder. Vakalar tam renkli fotoğraflar ile gösterilir ve potansiyel teşhisleri karşılaştıran çok sayıda tablo içerir.

• Hastaların gerçekte sundukları şekliyle semptomlara dayanarak hazırlandı •100’den fazla olgu ile semptoma tanısal yaklaşımını öğretir
• Vakalar, aynı şikayetin nasıl çeşitli nedenlere sahip olabileceğini gösterir
• Tam renkli klinik fotoğraflar ve illüstrasyonlar ile görsel teşhis becerilerinizi güçlendirir